SLUŽBY

POZEMNÍ PŘEPRAVY

Mezinárodní & vnitrostátní přepravy
Celovozové přepravy – FTL (Full Truck Load)
Kusové zásilky – LTL (Less Than Truck Load)
Přepravy „Just in time“
Sběrná služba
Speciální přepravy/kombinované přepravy
Překládky – cross-docking

LETECKÉ PŘEPRAVY

Letecké přepravy do celého světa
Doručení na požadované letiště nebo k rukám příjemce
Přepravy od malých zásilek až po celé letadlo
Doručení zásilky z terminálu po ČR do 24 hodin

NÁMOŘNÍ PŘEPRAVY

Celovozové přepravy – FCL (Full Container Load)
Konsolidované zásilky – LCL (Less Than Container Load)
Přepravy door to door nebo port to port
Možnost zajištění nestandardních kontejnerů (reef, high cube, open top)
Skladování kontejnerů
Urgentní přepravy z přístavů
Distribuce zboží z kontejneru přímo k zákazníkovi

SKLADOVÁNÍ

Krátkodobé a dlouhodobé skladování
Komplexní služby – just in time
Sklad řízený zákazníkem – VMI (vendor managed inventory)
Kvalitativní kontrola příchozího materiálu
Příjem a výdej materiálu (Pull-in / Pull out)
Třídění a příprava materiálů, zboží – kitting
Zákazníkem definované označení, štítkování
Balení přebalování materiálů, zboží, re-paletizace, konsolidace
Outsorcing příchozího a odchozího materiálu
Celní sklad

+420 777 709 202

+420 314 501 660

logistics@czech-cargo.com

ety323f